Середня загальноосвітня школа №117

 
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта. Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Звіт керівника

                                       ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2022/2023 навчальний рік   

                                                                       ЗВІТ

                                              директора комунального закладу освіти

                                             «Середня загальноосвітня школа №117»

                                             Дніпровської міської ради

                                         Мусієнко Таїси Ярославівни

                                        за 2022/2023 навчальний рік

 

У 2022/2023 навчальному році освітній процес у КЗО «СЗШ №117» Дніпровської міської ради здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших законодавчих актів та був спрямований на виконання Державних стандартів, освітніх програм, Санітарного регламенту, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Проектна потужність закладу освіти -350 учнів, навчались - 492 учнів.

Кількість класів – 19, середня наповнюваність – 25,1.

Протягом навчального року вибуло 25 учнів, а прибув – 28. Найбільша кількість учнів вибувала з 5-А, 5-Б, 7 класів.

У 2022/2023 навчальному році 45 учнів 9-го класу отримали свідоцтва про базову середню освіту, 30 учні переведені до 10 класу нашого закладу освіти.

21 випускник 11 класу завершили навчальний рік. Навчальні заняття проводилися в І зміну, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., затвердженого Указом Президента України №64/2022, навчальні заняття було переведено в дистанційний формат.

І. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2022/2023  навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням

Станом на 1 вересня 2022 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років: 50 учнів.

Протягом навчального року у закладі освіти навчалося 496 здобувачі освіти. З них:

І ступінь – 8 класів – 225 учнів; ІІ ступінь – 9 класів – 211 учні; ІІІ ступінь – 2 класи – 48 учнів.

Також функціонувала 1 група продовженого дня, у якій перебували 30 учнів 1-х та 2-х класів.

У 2022/2023  н.р. всі учні старшої школи були охоплені профільним навчанням, а саме української філології. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 45 здобувачів освіти.

У  зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., затвердженого Указом Президента України №64/2022, а також відповідно до наказу Міністерства освіти і науки «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році» здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.


За рахунок варіативної складової забезпечено проведення індивідуальних занять з української      мови,  історії  України,  хімії. Ведено факультативні  заняття

«Лексика сучасної української мови», «Казкова мозаїка», «Цікава хімія».

 

ІІ. НУШ: Нова Українська Школа

У 2022/2023 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено     запровадження  навчання  згідно   правил  Нової   Української Школи.

Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Для   організації  освітнього   середовища  НУШ   у   2020 році, як і у попередні роки, класи     були     забезпеченні всім необхідним дидактичним, навчально-методичним,  ігровим       та        інтерактивним         матеріалом,          який             був придбаний за бюджетні кошти та наданий департаментом гуманітарної політики.

Навчальні досягнення учнів 1-4 класів з усіх предметів інваріативної складової оцінювалися вербально. Вчителями оформлені свідоцтва досягнень учнів 1-4 класів.

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2022/2023 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Наразі є вакансії практичного психолога, асистента вчителя, а також вчителів української мови та літератури, англійської мови, біології та інформатики. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи освоїли комп’ютерну грамотність, володіють навичками роботи з мультимедійними пристроями та Смарт-дошкою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується не лише для адміністративної роботи, а й якісно-нових, цікавих уроків біології, географії, математики, фізики й інформатики. Адже перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та не


використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

По якісному складу педагогічних працівників, в нашій школі працюють

20 педагогів вищої кваліфікаційної категорії (70%), 2 педагоги першої кваліфікаційної категорії, 1 учитель другої кваліфікаційної категорії та 3 спеціалісти. Вищу освіту мають 25 педагогів. Звання «Учитель-методист» - 12 педагогів, «Старший учитель» - 2 педагоги.

Освітній процес спрямовувся на підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечення наступності в навчанні І, ІІ й ІІІ ступенів, створення безпечного освітнього середовища, збереження здоров’я учнів та працівників закладу освіти.

Найвищим колегіальним органом у закладі освіти є загальні збори.

Педагогічна рада закладу досліджує та розв’язує питання організації та здійснення освітнього процесу, стимулює до розвитку творчий потенціал педагогічного колективу, його ріст професійної майстерності. Впродовж навчального року були проведені тематичні засідання педагогічної ради та наради при директорі:

1.     «Інноваційний підхід до освітнього процесу вчителів, які атестуються»;

2.  «Основні досягнення, здобутки й результати навчальних досягнень здобувачів освіти в 2021/2022 навчальному році. Виклики нового 2022/2023 навчального року».

Багато педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси на базі ДАНО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально-методичних                     платформах  (сайти   На   Урок,   EdEra, Prometheus, Всеосвіта,   DinternalEducation).

 

ІV. НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  У  зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., затвердженого Указом Президента України №64/2022для учнів 1-11 класів освітній процес у закладі освіти з 24.04.2022 було організовано з  використанням технологій дистанційного навчання. З метою якісної організації дистанційного навчання була проведена нарада, на якій було обговорено зміну форм навчання для здобувачів освіти 1-11 класів, зважаючи на технічні можливості закладу освіти, кожного вчителя та учнів. Обрано онлайн платформи: GOOGLE CLASSROOM та ZOOM для здійснення освітнього процесу. Про зміни в освітньому процесі було розміщено інформацію на офіційному сайті закладу освіти, класні керівники повели відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості. Навчання здійснювалося згідно розкладу навчальних занять та календарно-тематичного планування вчителів-предметників. Учителі закладу освіти забезпечували якісне виконання освітніх програм шляхом використання технологій дистанційного навчання, дотримуючись санітарних норм щодо допустимого навантаження учнів при роботі за комп’ютером.

Уроки проводилися в синхронному та асинхронному режимах (згідно з Положенням про дистанційне навчання, в синхронному режимі не менше 30% від загального часу), враховуючи вимоги щодо роботи з технічними засобами навчання, а також Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти. На онлайн уроках учнів активно взаємодіяли з вчителями, позитивно та з цікавістю сприймали навчальний матеріал.

Під час проведення уроків, вчителі намагалися враховувати вікові особливості учнів, зважали не лише на наявність технічних засобів та Інтернену, а й специфіку основної та старшої школи, намагалися чітко вимірювати та прогнозувати час, який знадобиться учням на виконання завдань, узгоджували графік дистанційних уроків, щоб дотримуватися рівномірного розподілу навантаження протягом навчального дня та тижня.

Класні керівники забезпечували якісну взаємодію з учителями- предметниками, налагодили співпрацю з батьками, щодо організації та проведення навчальних занять, моніторили виконання учнями домашніх завдань.

Подяка усім педагогічним працівникам, які сумлінно віднеслися до дистанційного навчання та якісно проводили навчальні заняття.


Враховуючи все вище зазначене, можна вважати, що робота з організації та проведення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання була здійснена на достатньому рівні.

 

ІV.  ВИХОВНА РОБОТА

Основним завданням у вихованні учнів у 2022/2023  навчальному році був напрямок, щодо формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховну роботу закладу освіти організовано з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства».

 

Пріоритетні напрямки виховного процесу:

·        виховання патріотизму

·        громадянське виховання

·        превентивне виховання

·        ціннісне ставлення до себе;

·        ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

·        ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;


·        ціннісне ставлення до праці;

·        ціннісне ставлення до природи;

·        ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Система виховних завдань :

·        виховання громадянина України, цілісної моральної особистості з

розвинутими гуманістичними рисами, підготовленої до життя в існуючих соціальних умовах;

·        посилення контролю за станом соціального захисту неповнолітніх, охороною прав учнів, у тому числі пільгових категорій, формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високим рівнем моральності;

·        формування стійких позитивних морально-етичних переконань у дітей;

·        розвиток україномовного освітнього і культурного простору;

·        створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,суспільних та власних інтересів;

·        виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я;

·        організація виховного процесу через органи учнівського самоврядування.

Виховну роботу школи побудовано за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано. Проводяться наступні місячники і тижні: заходи до дня української писемності та мови, заходи морально – правового виховання; Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень Права , Шевченківські дні.

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних факторів успішного виховного процесу.

Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. Робота класних керівників спланована за напрямками: ціннісне ставлення до себе (превентивне виховання), ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до культури та мистецтва, ціннісне ставлення до сім'ї, до родини, до дітей.

Вчителями сплановані заходи з безпеки життєдіяльності, виховні бесіди, класні години, спортивні заходи, подорожі та екскурсії у відповідності до річного плану роботи школи.

Пріоритетними напрямками виховної роботи є:

-         попередження негативних проявів у поведінці учнів;

-         утвердження в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до


таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;

-         досягнення ефективності роботи закладу освіти щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

-         забезпечення духовної єдності поколінь, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, виховання національної свідомості і самосвідомості.

Метою виховної роботи було:

-         формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо- естетичної, трудової та екологічної культури;

-         набуття учнями соціального досвіду.

У практиці роботи закладу освіти впроваджуються такі виховні інноваційні технології, як інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до навколишнього світу.

Впродовж року в закладі освіти проводяться:

-   класні години щодо профілактики шкідливих звичок;

-     бесіди щодо формування здорового способу життя;

Класні керівники були у постійній співпраці з батьками. Постійно тримаються на контролі питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, попередження правопорушень, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період.

З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання.

На базі закладу освіти проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи із використанням спеціальних карток, малюнків, таблиць, книжок екологічного змісту.

У закладі освіти учні набувають екологічних знань у процесі вивчення природознавства, біології, географії, хімії, фізики та інших дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, суспільно-корисної праці з охорони природи свого краю.

Екологічну освіту учні здобувають не лише теоретично. З метою формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованого на розвиток інтелекту, творчої та ділової активності, життєвої позиції з питань екологічного виховання на учні приймають участь у конкурсах екологічного


спрямування.

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно- гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із найважливішиху роботі навчального закладу. Кожним класним керівником розроблено комплект бесід із безпеки життєдіяльності для свого класу. Бесіди на навчальний рік було складено відповідно до поданих тем:

-         Безпека в побуті (опіки, отруєння, безпека з вогнем, побутова хімія іт.д.).

-         Безпека на ігрових, спортмайданчиках (рухливі ігри, спортінвентар).

-         Безпека перебування в школі.

-         Безпека перебування біля водоймищ.

-         Дорожньо-транспортний травматизм.

-         Пожежна безпека.

-         Електротравматизм та його попередження.

-         Безпека в надзвичайних ситуаціях.

-         Безпека праці.

-         Особиста гігієна та здоровий спосіб життя.

-         Надання першої долікарської допомоги.

-         Життя людини – найдорожча цінність (попередження суїцидальної поведінки дітей).

Дані бесіди сплановано   також   у планах класного керівника.

Перед канікулами проводиться комплексна бесіда з безпеки життєдіяльності. Класні керівники проводить цю бесіду в останній день перед канікулами. На відповідних сторінках класного журналу, ведеться облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.

Позапланові бесіди проводиться класними керівниками тоді, коли видано наказ по закладу освіти, відповідно до якого й необхідно провести дану бесіду. У закладі освіти проводиться системний і постійний контроль за проведенням зазначених бесід та інструктажів.


Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на морально-правову освіту учнів. Робота правового виховання учнів проводиться згідно з річним планом, планом спільної роботи Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 117 » Дніпровської міської ради та Дніпропетровського ВП ГУНП з питань профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень дітей та учнівської молоді, запобігання дитячої бездоглядності, вдосконалення форм і методів правового виховання на 2021- 2022 навчальний рік .

 

V. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Дотримання протиепідемічних заходів

    Робота з цього питання в закладі освіти організована відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2021 № 50 та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 № 4.   В КЗО «СЗШ №117» визначені протиепідемічні заходи, обов’язкові до виконання всіма учасниками освітнього процесу, призначені відповідальні особи за здійснення контролю за дотриманням зазначених заходів, розроблені маршрути руху здобувачів освіти по закладу, визначені окремі входи, розроблено і дотримується алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти та працівників, відпрацьовані графіки харчування та схеми розміщення учнів у обідній залі під час організації харчування.

Від початку дії протиепідемічних заходів особлива увага в закладі була спрямована на відпрацювання та чітке дотримання таких:

-    щоденний контроль температури тіла працівників та відвідувачів закладу з подальшою реєстрацію результатів температурного скринінгу в спеціальному журналі;

-        використання індивідуальних засобів захисту працівниками, наявність відповідного запасу захисних масок (систематично перевірялося відповідальною особою);

-     організація на входах до закладу місць для обробки рук антисептичними засобами, організація місць для централізованого збору використаних засобів захисту, забезпеченість дезінфікуючими засобами навчальних кабінетів;

-   забезпечення наявності у санітарних кімнатах рідкого мила;

-        проведення у кінці робочого дня очищення і дезінфекції поверхонь (проводиться з дотриманням графіків);

-      провітрювання навчальних кабінетів протягом 10 хвилин після кожного навчального заняття;


-   організація харчування згідно з вимогами, визначеними у Постанові головного державного санітарного лікаря, питного режиму.

Протидія булінгу

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018р. № 2657-VІІІ, наказу Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», річного плану роботи КЗО «СЗШ №117», наказу по закладу «Про організацію виховної роботи та створення безпечного освітнього середовища у 2021/2022 навчальному році» з метою недопущення випадків булінгу серед учнів, створення безпечного освітнього середовища, вивчення групових процесів і взаємостосунків підлітків в класних колективах проводилася робота щодо профілактики насильства, булінгу в 2021/2022 навчальному році.

Всі учасники освітнього процесу ознайомлені з алгоритмом розгляду випадків булінгу, планом роботи щодо недопущення випадків булінгу, правилами поведінки для здобувачів освіти, всім роз’яснено про відповідальність осіб, які причетні до вчинення булінгу (класні куточки). Вся необхідна інформація по даному питанню також оприлюднена на офіційному веб-сайті закладу освіти.

Питання профілактики булінгу, розбудови безпечного освітнього середовища розглядалося на педагогічній раді. Протягом січня-лютого 2022 р. заплановано та проведено заходи, які сприяли педагогічній просвіті батьків в частині протидії насильству, а також надано практичні поради класним керівникам, як розпізнати булінг та не допустити його проявів в класних колективах.

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Мерія нашого міста, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради створює умови для комфортного та безпечного перебування дітей у закладі. Діти нашого закладу отримували учнівські квитки, які дають змогу мати пільги на проїзд у громадському транспорті. Протягом навчального року


департаментом гуманітарної політики наш заклад забезпечено дезінфікуючими засобами ( антибактеріальне рідке мило, санітайзери, деззасоби для обробки поверхонь, пакети для сміття), масками. Для навчальної діяльності отримано дидактичний матеріал ( глобус, карта світу, ваги, моделі геометричних фігур, механічних годинників, календар тощо). За бюджетні кошти надійшло 2 ноутбуки, парти для перших класів, дидактичні матеріал (НУШ). Перезаряджено вогнегасники.   Ліквідовано   аварійні   ситуації     в      системі водопостачання, електропостачання. Промито систему опалення. Здійснюються лабораторні дослідження   води,   повітря.      Дітей    і        працівників     закладу                    забезпечують бутильованою питною водою. Надається сучасне обладнання на харчоблок. Педагогічний колектив, учнівська і батьківська громадськість вдячні засновнику за значний обсяг системної роботи щодо створення безпечного, комфортного та якісного        освітнього    середовища    у       нашому   закладі.                      Завдяки      батьківській благодійній допомозі були виконані ремонтні роботи в класних кімнатах та замінені   розбиті  скопакети    у бічних         дверях                        аварійного         виходу, також проводиться систематична закупівля ламп для якісного освітлення класних кімнат, коридорів та спортивної зали, здійснюється благоустрій прилеглої шкільної території (закупівля бензину для газонокосарки).

Велика подяка батькам за надані матеріали та матеріальні цінності, допомогу у виконанні ремонтних робіт.

 

VII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», річного плану роботи КЗО «СЗШ №117», наказу по закладу

«Про   організацію   виховної   роботи   та   створення   безпечного   освітнього


середовища у 2021/2022 навчальному році» протягом 2021/2022 навчального року в закладі здійснювалася системна робота по забезпеченню соціального- педагогічного супроводу та соціального захисту здобувачів освіти.

В закладі розроблена система роботи, яка забезпечує здійснення соціального захисту здобувачів освіти, міжвідомчої взаємодії КЗО «СЗШ №117» та органів виконавчої влади, управління-служби, центру соціальних служб, сектору ювенальної превенції. Для забезпечення соціально-педагогічного супроводу в закладі:

-       проводився облік дітей, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки, поновлено соціальний паспорту закладу (вересень, січень, травень);

-      проводилась робота щодо виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або мають загрозу виникнення таких обставин, направлення повідомлень про такі ситуації;

-      здійснювався моніторинг комфортності освітнього середовища, виявлення дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги, виявляють негативну поведінку;

-    організовано роботи щодо надання пільг дітям соціальних категорій згідно з чинним законодавством;

-налагоджена співпраця з Національною поліцією в рамках міської довгострокової програми «Школа і поліція», проведення профілактичної роботи сумісно зі шкільним офіцером;

-       проводилась робота щодо профілактики конфліктних ситуацій, булінгу, насильства у учнівському середовищі;

-           здійснювались заходи щодо профілактики вживання наркотичних, психотропних речовин, асоціальної та протиправної поведінки.

Основним інструментом соціально-педагогічного супроводу є рання діагностика, виявлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, підвищеної педагогічної уваги. В 2022/2023 навчальному році систематично поновлювалися списки таких дітей.

У вересні 2022, січні 2023 року складено соціальні паспорти класів закладу, сформовано банк даних дітей пільгових категорій, в наявності копії підтверджуючих документів всіх дітей. За заявами батьків та осіб, що їх замінюють, своєчасно та в повному обсязі надавалися пільги згідно з чинним законодавством.

Фактична чисельність дітей пільгових категорій протягом року:

-  дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування – 5 осіб (1 дитина- сирота і 4 дитини позбавлені батьківського піклування);

-   дітей з багатодітних родин – 32;

-   діти з малозабезпечених родин – 4, 3 родини;

-   дітей з інвалідністю – 5;

-   дітей внутрішньо переміщених осіб – 3;


-   дітей, постраждалих від ЧАЕС – 2;

-   дітей учасників АТО/ООС – 8.

Окремою категорію дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Протягом року всі діти були забезпечені підручниками в повному обсязі, єдиними учнівськими квитками, безоплатним одноразовим харчуванням. Крім того, всі діти-сироти та позбавлені батьківського піклування згідно з графіком, враховуючи санітарно-гігієнічні норми, один раз на рік забезпечуються шкільною та спортивною формами.

У 2022/2023 навчальному році традиційно продовжилася превентивна робота у тісній взаємодії з Національною поліцією, управлінням-службою у справах дітей, органами виконавчої влади. Протягом року за участі шкільного офіцера поліції проведено інтерактивні лекції в кожному класі за темами:

-   «Протидія булінгу в освітньому середовищ»

-   «Профілактика негативних явищ вживання психотропних, наркотичних речовин»

-   «Адміністративна та кримінальна відповідальність, що таке хуліганство»

-   «Права та обов’язки учня»

-   «Безпечна дорога додому»

-   «Безпека в Інтернеті» тощо

Класні керівники залучали дітей до позакласної діяльності, контролювали рівень успішності, відвідування учнів.

Важливим для нас є партнерство з батьками. Живе спілкування, термінове і якісне вирішення проблем і питань – невід’ємна частина забезпечення комфортного перебування дитини у закладі. Багато питань вирішують якісно безпосередньо класні керівники.

Переконана, що ми усвідомлюємо спорідненість завдань, необхідність спільних дій, спрямованих на встановлення атмосфери довіри, спрямування зусиль на розбудову сучасного освітнього простору.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 

Прошу проголосувати в чаті: якою Ви вважаєте роботу директора КЗО «СЗШ

№117» Мусієнко Т.Я.:

-   Задовільною

-   Незадовільною

 

                             ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2021/2022 навчальний рік   

                                                                       ЗВІТ

                                              директора комунального закладу освіти

                                             «Середня загальноосвітня школа №117»

                                             Дніпровської міської ради

                                         Мусієнко Таїси Ярославівни

                                        за 2021/2022 навчальний рік

 

У 2021/2022 навчальному році освітній процес у КЗО «СЗШ №117» Дніпровської міської ради здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших законодавчих актів та був спрямований на виконання Державних стандартів, освітніх програм, Санітарного регламенту, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Проектна потужність закладу освіти -350 учнів, навчались - 492 учнів.

Кількість класів – 19, середня наповнюваність – 25,1.

Протягом навчального року вибуло 25 учнів, а прибув – 28. Найбільша кількість учнів вибувала з 5-А, 5-Б, 7 класів.

У 2021/2022 навчальному році 45 учнів 9-го класу отримали свідоцтва про базову середню освіту, 30 учні переведені до 10 класу нашого закладу освіти.

21 випускник 11 класу завершили навчальний рік. Навчальні заняття проводилися в І зміну, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., затвердженого Указом Президента України №64/2022, навчальні заняття було переведено в дистанційний формат.

І. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2021-2022 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням

Станом на 1 вересня 2021 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років: 50 учнів.

Протягом навчального року у закладі освіти навчалося 496 здобувачі освіти. З них:

І ступінь – 8 класів – 225 учнів; ІІ ступінь – 9 класів – 211 учні; ІІІ ступінь – 2 класи – 48 учнів.

Також функціонувала 1 група продовженого дня, у якій перебували 30 учнів 1-х та 2-х класів.

У 2021-2022 н.р. всі учні старшої школи були охоплені профільним навчанням, а саме української філології. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 45 здобувачів освіти.

У  зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., затвердженого Указом Президента України №64/2022, а також відповідно до наказу Міністерства освіти і науки «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році» здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.


За рахунок варіативної складової забезпечено проведення індивідуальних занять з української      мови,  історії  України,  хімії. Ведено факультативні  заняття

«Лексика сучасної української мови», «Казкова мозаїка», «Цікава хімія».

 

ІІ. НУШ: Нова Українська Школа

У 2021-2022 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено     запровадження  навчання  згідно   правил  Нової   Української Школи.

Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Для   організації  освітнього   середовища  НУШ   у   2020 році, як і у попередні роки, класи     були     забезпеченні всім необхідним дидактичним, навчально-методичним,  ігровим       та        інтерактивним         матеріалом,          який             був придбаний за бюджетні кошти та наданий департаментом гуманітарної політики.

Навчальні досягнення учнів 1-4 класів з усіх предметів інваріативної складової оцінювалися вербально. Вчителями оформлені свідоцтва досягнень учнів 1-4 класів.

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2021/2022 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Наразі є вакансії практичного психолога, асистента вчителя, а також вчителів української мови та літератури, англійської мови, біології та інформатики. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи освоїли комп’ютерну грамотність, володіють навичками роботи з мультимедійними пристроями та Смарт-дошкою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується не лише для адміністративної роботи, а й якісно-нових, цікавих уроків біології, географії, математики, фізики й інформатики. Адже перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та не


використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

По якісному складу педагогічних працівників, в нашій школі працюють

20 педагогів вищої кваліфікаційної категорії (70%), 2 педагоги першої кваліфікаційної категорії, 1 учитель другої кваліфікаційної категорії та 3 спеціалісти. Вищу освіту мають 25 педагогів. Звання «Учитель-методист» - 12 педагогів, «Старший учитель» - 2 педагоги.

Освітній процес спрямовувся на підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечення наступності в навчанні І, ІІ й ІІІ ступенів, створення безпечного освітнього середовища, збереження здоров’я учнів та працівників закладу освіти.

Найвищим колегіальним органом у закладі освіти є загальні збори.

Педагогічна рада закладу досліджує та розв’язує питання організації та здійснення освітнього процесу, стимулює до розвитку творчий потенціал педагогічного колективу, його ріст професійної майстерності. Впродовж навчального року були проведені тематичні засідання педагогічної ради та наради при директорі:

1.     «Інноваційний підхід до освітнього процесу вчителів, які атестуються»;

2.  «Основні досягнення, здобутки й результати навчальних досягнень здобувачів освіти в 2021/2022 навчальному році. Виклики нового 2022/2023 навчального року».

Багато педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси на базі ДАНО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально-методичних                     платформах  (сайти   На   Урок,   EdEra, Prometheus, Всеосвіта,   DinternalEducation).

 

ІV. НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  У  зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., затвердженого Указом Президента України №64/2022для учнів 1-11 класів освітній процес у закладі освіти з 24.04.2022 було організовано з  використанням технологій дистанційного навчання. З метою якісної організації дистанційного навчання була проведена нарада, на якій було обговорено зміну форм навчання для здобувачів освіти 1-11 класів, зважаючи на технічні можливості закладу освіти, кожного вчителя та учнів. Обрано онлайн платформи: GOOGLE CLASSROOM та ZOOM для здійснення освітнього процесу. Про зміни в освітньому процесі було розміщено інформацію на офіційному сайті закладу освіти, класні керівники повели відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості. Навчання здійснювалося згідно розкладу навчальних занять та календарно-тематичного планування вчителів-предметників. Учителі закладу освіти забезпечували якісне виконання освітніх програм шляхом використання технологій дистанційного навчання, дотримуючись санітарних норм щодо допустимого навантаження учнів при роботі за комп’ютером.

Уроки проводилися в синхронному та асинхронному режимах (згідно з Положенням про дистанційне навчання, в синхронному режимі не менше 30% від загального часу), враховуючи вимоги щодо роботи з технічними засобами навчання, а також Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти. На онлайн уроках учнів активно взаємодіяли з вчителями, позитивно та з цікавістю сприймали навчальний матеріал.

Під час проведення уроків, вчителі намагалися враховувати вікові особливості учнів, зважали не лише на наявність технічних засобів та Інтернену, а й специфіку основної та старшої школи, намагалися чітко вимірювати та прогнозувати час, який знадобиться учням на виконання завдань, узгоджували графік дистанційних уроків, щоб дотримуватися рівномірного розподілу навантаження протягом навчального дня та тижня.

Класні керівники забезпечували якісну взаємодію з учителями- предметниками, налагодили співпрацю з батьками, щодо організації та проведення навчальних занять, моніторили виконання учнями домашніх завдань.

Подяка усім педагогічним працівникам, які сумлінно віднеслися до дистанційного навчання та якісно проводили навчальні заняття.


Враховуючи все вище зазначене, можна вважати, що робота з організації та проведення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання була здійснена на достатньому рівні.

 

ІV.  ВИХОВНА РОБОТА

Основним завданням у вихованні учнів у 2021-2022 навчальному році був напрямок, щодо формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховну роботу закладу освіти організовано з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства».

 

Пріоритетні напрямки виховного процесу:

·        виховання патріотизму

·        громадянське виховання

·        превентивне виховання

·        ціннісне ставлення до себе;

·        ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

·        ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;


·        ціннісне ставлення до праці;

·        ціннісне ставлення до природи;

·        ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Система виховних завдань :

·        виховання громадянина України, цілісної моральної особистості з

розвинутими гуманістичними рисами, підготовленої до життя в існуючих соціальних умовах;

·        посилення контролю за станом соціального захисту неповнолітніх, охороною прав учнів, у тому числі пільгових категорій, формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високим рівнем моральності;

·        формування стійких позитивних морально-етичних переконань у дітей;

·        розвиток україномовного освітнього і культурного простору;

·        створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,суспільних та власних інтересів;

·        виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я;

·        організація виховного процесу через органи учнівського самоврядування.

Виховну роботу школи побудовано за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано. Проводяться наступні місячники і тижні: заходи до дня української писемності та мови, заходи морально – правового виховання; Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень Права , Шевченківські дні.

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних факторів успішного виховного процесу.

Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. Робота класних керівників спланована за напрямками: ціннісне ставлення до себе (превентивне виховання), ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до культури та мистецтва, ціннісне ставлення до сім'ї, до родини, до дітей.

Вчителями сплановані заходи з безпеки життєдіяльності, виховні бесіди, класні години, спортивні заходи, подорожі та екскурсії у відповідності до річного плану роботи школи.

Пріоритетними напрямками виховної роботи є:

-         попередження негативних проявів у поведінці учнів;

-         утвердження в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до


таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;

-         досягнення ефективності роботи закладу освіти щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

-         забезпечення духовної єдності поколінь, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, виховання національної свідомості і самосвідомості.

Метою виховної роботи було:

-         формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо- естетичної, трудової та екологічної культури;

-         набуття учнями соціального досвіду.

У практиці роботи закладу освіти впроваджуються такі виховні інноваційні технології, як інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до навколишнього світу.

Впродовж року в закладі освіти проводяться:

-   класні години щодо профілактики шкідливих звичок;

-     бесіди щодо формування здорового способу життя;

Класні керівники були у постійній співпраці з батьками. Постійно тримаються на контролі питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, попередження правопорушень, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період.

З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання.

На базі закладу освіти проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи із використанням спеціальних карток, малюнків, таблиць, книжок екологічного змісту.

У закладі освіти учні набувають екологічних знань у процесі вивчення природознавства, біології, географії, хімії, фізики та інших дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, суспільно-корисної праці з охорони природи свого краю.

Екологічну освіту учні здобувають не лише теоретично. З метою формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованого на розвиток інтелекту, творчої та ділової активності, життєвої позиції з питань екологічного виховання на учні приймають участь у конкурсах екологічного


спрямування.

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно- гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із найважливішиху роботі навчального закладу. Кожним класним керівником розроблено комплект бесід із безпеки життєдіяльності для свого класу. Бесіди на навчальний рік було складено відповідно до поданих тем:

-         Безпека в побуті (опіки, отруєння, безпека з вогнем, побутова хімія іт.д.).

-         Безпека на ігрових, спортмайданчиках (рухливі ігри, спортінвентар).

-         Безпека перебування в школі.

-         Безпека перебування біля водоймищ.

-         Дорожньо-транспортний травматизм.

-         Пожежна безпека.

-         Електротравматизм та його попередження.

-         Безпека в надзвичайних ситуаціях.

-         Безпека праці.

-         Особиста гігієна та здоровий спосіб життя.

-         Надання першої долікарської допомоги.

-         Життя людини – найдорожча цінність (попередження суїцидальної поведінки дітей).

Дані бесіди сплановано   також   у планах класного керівника.

Перед канікулами проводиться комплексна бесіда з безпеки життєдіяльності. Класні керівники проводить цю бесіду в останній день перед канікулами. На відповідних сторінках класного журналу, ведеться облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.

Позапланові бесіди проводиться класними керівниками тоді, коли видано наказ по закладу освіти, відповідно до якого й необхідно провести дану бесіду. У закладі освіти проводиться системний і постійний контроль за проведенням зазначених бесід та інструктажів.


Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на морально-правову освіту учнів. Робота правового виховання учнів проводиться згідно з річним планом, планом спільної роботи Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 117 » Дніпровської міської ради та Дніпропетровського ВП ГУНП з питань профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень дітей та учнівської молоді, запобігання дитячої бездоглядності, вдосконалення форм і методів правового виховання на 2021- 2022 навчальний рік .

 

V. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Дотримання протиепідемічних заходів

    Робота з цього питання в закладі освіти організована відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2021 № 50 та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 № 4.   В КЗО «СЗШ №117» визначені протиепідемічні заходи, обов’язкові до виконання всіма учасниками освітнього процесу, призначені відповідальні особи за здійснення контролю за дотриманням зазначених заходів, розроблені маршрути руху здобувачів освіти по закладу, визначені окремі входи, розроблено і дотримується алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти та працівників, відпрацьовані графіки харчування та схеми розміщення учнів у обідній залі під час організації харчування.

Від початку дії протиепідемічних заходів особлива увага в закладі була спрямована на відпрацювання та чітке дотримання таких:

-    щоденний контроль температури тіла працівників та відвідувачів закладу з подальшою реєстрацію результатів температурного скринінгу в спеціальному журналі;

-        використання індивідуальних засобів захисту працівниками, наявність відповідного запасу захисних масок (систематично перевірялося відповідальною особою);

-     організація на входах до закладу місць для обробки рук антисептичними засобами, організація місць для централізованого збору використаних засобів захисту, забезпеченість дезінфікуючими засобами навчальних кабінетів;

-   забезпечення наявності у санітарних кімнатах рідкого мила;

-        проведення у кінці робочого дня очищення і дезінфекції поверхонь (проводиться з дотриманням графіків);

-      провітрювання навчальних кабінетів протягом 10 хвилин після кожного навчального заняття;


-   організація харчування згідно з вимогами, визначеними у Постанові головного державного санітарного лікаря, питного режиму.

Протидія булінгу

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018р. № 2657-VІІІ, наказу Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», річного плану роботи КЗО «СЗШ №117», наказу по закладу «Про організацію виховної роботи та створення безпечного освітнього середовища у 2021/2022 навчальному році» з метою недопущення випадків булінгу серед учнів, створення безпечного освітнього середовища, вивчення групових процесів і взаємостосунків підлітків в класних колективах проводилася робота щодо профілактики насильства, булінгу в 2021/2022 навчальному році.

Всі учасники освітнього процесу ознайомлені з алгоритмом розгляду випадків булінгу, планом роботи щодо недопущення випадків булінгу, правилами поведінки для здобувачів освіти, всім роз’яснено про відповідальність осіб, які причетні до вчинення булінгу (класні куточки). Вся необхідна інформація по даному питанню також оприлюднена на офіційному веб-сайті закладу освіти.

Питання профілактики булінгу, розбудови безпечного освітнього середовища розглядалося на педагогічній раді. Протягом січня-лютого 2022 р. заплановано та проведено заходи, які сприяли педагогічній просвіті батьків в частині протидії насильству, а також надано практичні поради класним керівникам, як розпізнати булінг та не допустити його проявів в класних колективах.

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Мерія нашого міста, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради створює умови для комфортного та безпечного перебування дітей у закладі. Діти нашого закладу отримували учнівські квитки, які дають змогу мати пільги на проїзд у громадському транспорті. Протягом навчального року


департаментом гуманітарної політики наш заклад забезпечено дезінфікуючими засобами ( антибактеріальне рідке мило, санітайзери, деззасоби для обробки поверхонь, пакети для сміття), масками. Для навчальної діяльності отримано дидактичний матеріал ( глобус, карта світу, ваги, моделі геометричних фігур, механічних годинників, календар тощо). За бюджетні кошти надійшло 2 ноутбуки, парти для перших класів, дидактичні матеріал (НУШ). Перезаряджено вогнегасники.   Ліквідовано   аварійні   ситуації     в      системі водопостачання, електропостачання. Промито систему опалення. Здійснюються лабораторні дослідження   води,   повітря.      Дітей    і        працівників     закладу                    забезпечують бутильованою питною водою. Надається сучасне обладнання на харчоблок. Педагогічний колектив, учнівська і батьківська громадськість вдячні засновнику за значний обсяг системної роботи щодо створення безпечного, комфортного та якісного        освітнього    середовища    у       нашому   закладі.                      Завдяки      батьківській благодійній допомозі були виконані ремонтні роботи в класних кімнатах та замінені   розбиті  скопакети    у бічних         дверях                        аварійного         виходу, також проводиться систематична закупівля ламп для якісного освітлення класних кімнат, коридорів та спортивної зали, здійснюється благоустрій прилеглої шкільної території (закупівля бензину для газонокосарки).

Велика подяка батькам за надані матеріали та матеріальні цінності, допомогу у виконанні ремонтних робіт.

 

VІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Відповідно до Рішення Дніпровської міської ради від 21.10.2020 №13/62

«Про затвердження Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки», з метою реалізації заходів соціального захисту, забезпечення здобувачів освіти безкоштовним харчуванням у закладі протягом 2021/2022 навчального року було організовано надання безоплатного одноразового харчування здобувачам освіти 1-4 класів та безоплатного харчування для учнів, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (з числа учнів 1-11 класів), за рахунок міського бюджету.

Протягом року безоплатне одноразове харчування в розмірі 100% від вартості було надано всім здобувачам освіти із числа дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за заявою батьків (або осіб, які їх замінюють) та наявністю відповідних документів, які підтверджують статус дітей. Також забезпечено вихованців груп продовженого дня безоплатним харчуванням у розмірі 100% від вартості – 3 дітей, 50% - 4 дитини від загальної чисельності групи за списком за рішенням педагогічної ради закладу.

Безоплатним харчуванням у 2021/2022 навчальному році охоплено здобувачів освіти таких категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з багатодітних та малозабезпечених родин,


діти учасників АТО/ООС, діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС, дитина з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивному класі, діти з числа внутрішньо переміщених осіб.

В закладі навчається 5 дітей, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усіх було охоплено пільговим харчуванням протягом року. З числа дітей з багатодітних родин 32 учнів охоплено харчуванням, всього в закладі в навчальному році було від 29 до 32 учнів даної категорії (враховуючи терміни дій посвідчень). Всім учням з малозабезпечених родин протягом року при поновленні документів своєчасно надавалося пільгове харчування.

Всього 55 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, було охоплено безоплатним одноразовим харчуванням протягом 2021/2022 навчального року. З числа учнів 1-4 класів безкоштовне гаряче харчування протягом року надано 225 учням.

З метою контролю за якістю харчових продуктів та готової продукції у закладі створено бракеражну комісію.

Протягом навчального року діяв оновлений графік відвідування їдальні з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, затверджених Постановою головного державного санітарного лікаря № 50 ( не більше 4 осіб за столом з дотриманням відстані між столами).

Працівники харчоблоку були забезпечені засобами індивідуального захисту, здійснювався щоденний температурний скринінг. Щоденне меню складалось на основі Орієнтовного меню, складеного з урахуванням побажань дітей та їх батьків, погодженого в управлінні Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Працівники харчоблоку відповідально і старанно виконували свою роботу, намагались врахувати всі побажання дітей та батьків, своєчасно реагували на зауваження.

Тож можна зробити висновок, що робота з організації харчування здобувачів освіти закладу та контролю велась на належному рівні.

 

VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», річного плану роботи КЗО «СЗШ №117», наказу по закладу

«Про   організацію   виховної   роботи   та   створення   безпечного   освітнього


середовища у 2021/2022 навчальному році» протягом 2021/2022 навчального року в закладі здійснювалася системна робота по забезпеченню соціального- педагогічного супроводу та соціального захисту здобувачів освіти.

В закладі розроблена система роботи, яка забезпечує здійснення соціального захисту здобувачів освіти, міжвідомчої взаємодії КЗО «СЗШ №117» та органів виконавчої влади, управління-служби, центру соціальних служб, сектору ювенальної превенції. Для забезпечення соціально-педагогічного супроводу в закладі:

-       проводився облік дітей, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки, поновлено соціальний паспорту закладу (вересень, січень, травень);

-      проводилась робота щодо виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або мають загрозу виникнення таких обставин, направлення повідомлень про такі ситуації;

-      здійснювався моніторинг комфортності освітнього середовища, виявлення дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги, виявляють негативну поведінку;

-    організовано роботи щодо надання пільг дітям соціальних категорій згідно з чинним законодавством;

-налагоджена співпраця з Національною поліцією в рамках міської довгострокової програми «Школа і поліція», проведення профілактичної роботи сумісно зі шкільним офіцером;

-       проводилась робота щодо профілактики конфліктних ситуацій, булінгу, насильства у учнівському середовищі;

-           здійснювались заходи щодо профілактики вживання наркотичних, психотропних речовин, асоціальної та протиправної поведінки.

Основним інструментом соціально-педагогічного супроводу є рання діагностика, виявлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, підвищеної педагогічної уваги. В 2021/2022 навчальному році систематично поновлювалися списки таких дітей.

У вересні 2021, січні 2022 року складено соціальні паспорти класів закладу, сформовано банк даних дітей пільгових категорій, в наявності копії підтверджуючих документів всіх дітей. За заявами батьків та осіб, що їх замінюють, своєчасно та в повному обсязі надавалися пільги згідно з чинним законодавством.

Фактична чисельність дітей пільгових категорій протягом року:

-  дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування – 5 осіб (1 дитина- сирота і 4 дитини позбавлені батьківського піклування);

-   дітей з багатодітних родин – 32;

-   діти з малозабезпечених родин – 4, 3 родини;

-   дітей з інвалідністю – 5;

-   дітей внутрішньо переміщених осіб – 3;


-   дітей, постраждалих від ЧАЕС – 2;

-   дітей учасників АТО/ООС – 8.

Окремою категорію дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Протягом року всі діти були забезпечені підручниками в повному обсязі, єдиними учнівськими квитками, безоплатним одноразовим харчуванням. Крім того, всі діти-сироти та позбавлені батьківського піклування згідно з графіком, враховуючи санітарно-гігієнічні норми, один раз на рік забезпечуються шкільною та спортивною формами.

У 2021/2022 навчальному році традиційно продовжилася превентивна робота у тісній взаємодії з Національною поліцією, управлінням-службою у справах дітей, органами виконавчої влади. Протягом року за участі шкільного офіцера поліції проведено інтерактивні лекції в кожному класі за темами:

-   «Протидія булінгу в освітньому середовищ»

-   «Профілактика негативних явищ вживання психотропних, наркотичних речовин»

-   «Адміністративна та кримінальна відповідальність, що таке хуліганство»

-   «Права та обов’язки учня»

-   «Безпечна дорога додому»

-   «Безпека в Інтернеті» тощо

Класні керівники залучали дітей до позакласної діяльності, контролювали рівень успішності, відвідування учнів.

Важливим для нас є партнерство з батьками. Живе спілкування, термінове і якісне вирішення проблем і питань – невід’ємна частина забезпечення комфортного перебування дитини у закладі. Багато питань вирішують якісно безпосередньо класні керівники.

Переконана, що ми усвідомлюємо спорідненість завдань, необхідність спільних дій, спрямованих на встановлення атмосфери довіри, спрямування зусиль на розбудову сучасного освітнього простору.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Дякую за увагу!

 

Прошу проголосувати в чаті: якою Ви вважаєте роботу директора КЗО «СЗШ

№117» Мусієнко Т.Я.:

-   Задовільною

-   Незадовільною

 

 

 

 

                                   ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

                                                         

                                                               ЗВІТ

                                  директора комунального закладу освіти

                                 «Середня загальноосвітня школа №117»

Дніпровської міської ради Мусієнко Таїси Ярославівни за 2020/2021 навчальний рік

 

У 2020/2021 навчальному році освітній процес у КЗО «СЗШ №117» Дніпровської міської ради здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших законодавчих актів та був спрямований на виконання Державних стандартів, освітніх програм, Санітарного регламенту, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Проектна потужність закладу освіти -350 учнів, навчались - 496 учнів.

Кількість класів – 19, середня наповнюваність – 26,1.

Протягом навчального року вибуло 28 учнів, а прибув – 31. Найбільша кількість учнів вибувала з 4-А, 4-Б, 3-А та 8-А класів.

У 2020/2021 навчальному році 35 учнів 9-го класу отримали свідоцтва про базову середню освіту, 22 учні переведені до 10 класу нашого закладу освіти.

26 випускників 11 класу завершили навчальний рік. Навчальні заняття проводилися в І зміну, учні 3-А, 3-Б, 4-А та 4-Б класів навчалися у підзміну з

12.00 згідно розкладу навчальних занять.

 

І. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Протягом 2020-2021 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчаннямСтаном на 1 вересня 2020 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років: 62 учні. За інклюзивною формою навчалась учениця 4-А класу Дрига Богдана.

Протягом навчального року у закладі освіти навчалося 496 здобувачі освіти. З них:

І ступінь – 8 класів – 225 учнів; ІІ ступінь – 9 класів – 213 учні; ІІІ ступінь – 2 класи – 48 учнів.

Також функціонувала 1 група продовженого дня, у якій перебували 30 учнів 1-х та 2-х класів.

У 2020-2021 н.р. всі учні старшої школи були охоплені профільним навчанням, а саме української філології. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 35 здобувачів освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 року № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.

За рахунок варіативної складової забезпечено проведення індивідуальних занять з української      мови,  історії  України,  хімії. Ведено факультативні  заняття

«Синтаксис української мови», «Казкова мозаїка», «Цікава хімія».

 
ІІ. НУШ: Нова Українська Школа

 

У 2020-2021 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено     запровадження  навчання  згідно   правил  Нової   Української Школи.

Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».Для   організації  освітнього   середовища  НУШ   у   2020 році, як і у попередні роки, класи     були     забезпеченні всім необхідним дидактичним, навчально-методичним,  ігровим      та   інтерактивним         матеріалом,   який був придбаний за бюджетні кошти та наданий департаментом гуманітарної політики.Навчальні досягнення учнів 1-3 класів з усіх предметів інваріативної складової оцінювалися вербально. Вчителями оформлені свідоцтва досягнень учнів 1-3 класів.Учні 4-х класів оцінювалися бальною системою з предметів інваріантної складової, а вербально – з фізичної культури, основ здоров’я, інформатики, музичного мистецтва.На виконання статті 64 Закону України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, було складено індивідуальний начальний план для учениці 4-го класу (за інклюзивною формою навчання). Навчання проводилося згідно затвердженого розкладу.

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

У 2020/2021 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Наразі є вакансії – асистента вчителя, а також вчителів української мови та літератури, англійської мови, біології та інформатики. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи освоїли комп’ютерну грамотність, володіють навичками роботи з мультимедійними пристроями та Смарт-дошкою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується не лише для адміністративної роботи, а й якісно-нових, цікавих уроків біології, географії, математики, фізики й інформатики. Адже перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та не

використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

По якісному складу педагогічних працівників, в нашій школі працюють20 педагогів вищої кваліфікаційної категорії (70%), 2 педагоги першої кваліфікаційної категорії, 1 учитель другої кваліфікаційної категорії та 3 спеціалісти. Вищу освіту мають 25 педагогів. Звання «Учитель-методист» - 12 педагогів, «Старший учитель» - 2 педагоги.Освітній процес спрямовувся на підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечення наступності в навчанні І, ІІ й ІІІ ступенів, створення безпечного освітнього середовища, збереження здоров’я учнів та працівників закладу освіти.Найвищим колегіальним органом у закладі освіти є загальні збори.Педагогічна рада закладу досліджує та розв’язує питання організації та здійснення освітнього процесу, стимулює до розвитку творчий потенціал педагогічного колективу, його ріст професійної майстерності. Впродовж навчального року були проведені тематичні засідання педагогічної ради та наради при директорі:

 1. 18.11.2020 року «Новітні платформи та сервіси для організації якісного дистанційного навчання в умовах карантину»;
 2. 29.01.2021 року «Інноваційний підхід до освітнього процесу вчителів, які атестуються»;
 3. «Основні досягнення, здобутки й результати навчальних досягнень здобувачів освіти в 2020/2021 навчальному році. Виклики нового 2021/2022 навчального року».

Курсову перепідготовку у 2020-2021 навчальному році на базі Дніпровської академії неперервної освіти пройшли учителі Мусієнко Т.Я., Солод М.В., Усіченко В.І..Багато педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси на базі ДАНО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально-методичних   платформах  (сайти   На   Урок,   EdEra,           Prometheus, Всеосвіта,   DinternalEducation). Особливо  активним   періодом  проходження курсової онлайн-перепідготовки був період під час карантину. Педагогічні працівники пройшли курсову перепідготовку за різними напрямками та темами. За результатами атестації присвоєно вищу кваліфікаційну категорію –

учителю історії та Захисту України Солоду Миколі Вадимовичу.

 

ІV. НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.2021 року№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2», листом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 року №1/9- 692, листом управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 18.12.2020 року №7/1-1142 «Щодо роботи в період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08.01.2021р. по 24.01.2021р.» у період з 08.01.2021 року по 24.01.2021 року, з 29.03.2021 року по 11.05.2021 року для учнів 5-11 класів освітній процес у закладі освіти було організовано з використанням технологій дистанційного навчання. З метою якісної організації дистанційного навчання була проведена нарада, на якій було обговорено зміну форм навчання для здобувачів освіти 5-11 класів, зважаючи на технічні можливості закладу освіти, кожного вчителя та учнів. Обрано онлайн платформи: GOOGLE CLASSROOM та ZOOM для здійснення освітнього процесу. Про зміни в освітньому процесі було розміщено інформацію на офіційному сайті закладу освіти, класні керівники повели відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості. Навчання здійснювалося згідно розкладу навчальних занять та календарно-тематичного планування вчителів-предметників. Учителі закладу освіти забезпечували якісне виконання освітніх програм шляхом використання технологій дистанційного навчання, дотримуючись санітарних норм щодо допустимого навантаження учнів при роботі за комп’ютером. Хоча, не поодинокими були випадки, коли деякі з вчителів недобросовісно віднеслися до своїх обов’язків та проводили свої уроки лише у застосунках Вайбер чи Телеграм. Як наслідок, були скарги від батьківської громадськості на неякісне проведення дистанційного навчання.Уроки проводилися в синхронному та асинхронному режимах (згідно з Положенням про дистанційне навчання, в синхронному режимі не менше 30% від загального часу), враховуючи вимоги щодо роботи з технічними засобами навчання, а також Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти. На онлайн уроках учнів активно взаємодіяли з вчителями, позитивно та з цікавістю сприймали навчальний матеріал.

Під час проведення уроків, вчителі намагалися враховувати вікові особливості учнів, зважали не лише на наявність технічних засобів та Інтернену, а й специфіку основної та старшої школи, намагалися чітко вимірювати та прогнозувати час, який знадобиться учням на виконання завдань, узгоджували графік дистанційних уроків, щоб дотримуватися рівномірного розподілу навантаження протягом навчального дня та тижня.Класні керівники забезпечували якісну взаємодію з учителями- предметниками, налагодили співпрацю з батьками, щодо організації та проведення навчальних занять, моніторили виконання учнями домашніх завдань.Подяка усім педагогічним працівникам, які сумлінно віднеслися до дистанційного навчання та якісно проводили навчальні заняття.Враховуючи все вище зазначене, можна вважати, що робота з організації та проведення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання була здійснена на задовільному рівні.

З метою реалізації програми відпочинку та оздоровлення дітей в літній період діють пришкільний табір з денним перебуванням «Ромашка».

В організації дозвілля молодших школярів у літній період вихователі використовують змістовні ігри: пізнавальні та інтелектуальні, творчі та рольові, рухливі та спортивні. Проводиться і безліч конкурсів, а саме: конкурс малюнків на асфальті «Країна дитинства», «Найкращі в таборі»,конкурси на найкращий вінок, букет, різноманітні спортивні конкурси, ігрита змагання тощо.

У плані роботи табору відпочинку було передбачено, що кожного дня з дітьми проводяться розважальні програми фестивалі, турніри.

Учні, протягом періоду перебування в таборі відвідують клуб «Цікава англійська», де повторюють в ігровій формі програмовий матеріал, знайомляться з новою лексикою. Також працює відео зала, де кожного дня показували, за бажанням дітей, улюблені мультфільми.

Перебування у таборі відпочинку дає можливість дітям підвищити рівень знань із профільних предметів, розширити межі спілкування між дітьми та учителями.

Досвідчені педагоги до початку сезону планують виховні заходи, які підпорядковані комплексному оздоровленню дітей через використання традиційних та інноваційних форм табірної роботи.Пріоритетними напрямами роботи є оздоровлення, загартування, виховання і розвиток дітей, підвищення знань з профільних дисциплін, проведення екологічних досліджень за змінами в навколишньому світі, природоохоронна, краєзнавча, проводяться заходи національно- патріотичного спрямування. Робота у таборі організовується з урахуванням вікових особливостей на основі їхньої ініціативи. Вихователі створюють теплу, доброзичливу атмосферу, тому діти відчувають себе затишно і по- домашньому.

Отже, слід зазначити, що проведена робота в навчальному закладі в 2020-2021 навчальному році сприяла вихованню якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самого себе та знаходиться на належному рівні.

Виходячи із   загальношкільної   проблеми   школи,   головна   увагаприділялася формуванню громадянина – патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних тавласних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічнихнавичок і засад здорового способу життя, зміцненню фізичного здоров’я дітей, розвитку творчих здібностей для задоволення морально-духовних запитів через участь у різноманітних конкурсно-ігрових програмах, святах, фестивалях, створенню сприятливого психологічного мікроклімату, працюючи під девізом: «Я, ти, він, вона – ми одна сім’я», створенню умов для задоволення соціальних проблем – залучення до активної творчої діяльності дітей всіх соціальних груп, їх оздоровлення та організація змістовного відпочинку під час канікул.

У 2021-2022 н. р. слід продовжити працювати над вдосконаленням творчої активності учнів, самовихованням та самореалізацією учасників виховного процесу, здійсненням послідовності, наступності та єдності навчання.

 

 1. ВИХОВНА РОБОТА

Основним завданням у вихованні учнів у 2020-2021 навчальному році був напрямок, щодо формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховну роботу закладу освіти організовано з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства». Протягом 2020-2021 навчального року приділялася увага листу МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 про «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Виховна проблема, над якою працює заклад освіти «Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи та реалізація моделі формування національної самосвідомості»

Пріоритетні напрямки виховного процесу:
 • виховання патріотизму
 • громадянське виховання
 • превентивне виховання
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Система виховних завдань :
 • виховання громадянина України, цілісної моральної особистості з
 • розвинутими гуманістичними рисами, підготовленої до життя в існуючих соціальних умовах;
 • посилення контролю за станом соціального захисту неповнолітніх, охороною прав учнів, у тому числі пільгових категорій, формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високим рівнем моральності;
 • формування стійких позитивних морально-етичних переконань у дітей;
 • розвиток україномовного освітнього і культурного простору;
 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,суспільних та власних інтересів;
 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я;
 • організація виховного процесу через органи учнівського самоврядування.

Виховну роботу школи побудовано за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано. Проводяться наступні місячники і тижні: заходи до дня української писемності та мови, заходи морально – правового виховання; Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень Права , Шевченківські дні.

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних факторів успішного виховного процесу.

Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. Робота класних керівників спланована за напрямками: ціннісне ставлення до себе (превентивне виховання), ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до культури та мистецтва, ціннісне ставлення до сім'ї, до родини, до дітей.

Вчителями сплановані заходи з безпеки життєдіяльності, виховні бесіди, класні години, спортивні заходи, подорожі та екскурсії у відповідності до річного плану роботи школи.

Пріоритетними напрямками виховної роботи є:
 • попередження негативних проявів у поведінці учнів;
 • утвердження в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;
 • досягнення ефективності роботи закладу освіти щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, виховання національної свідомості і самосвідомості.
Метою виховної роботи було:
 • формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо- естетичної, трудової та екологічної культури;
 • набуття учнями соціального досвіду.

У практиці роботи закладу освіти впроваджуються такі виховні інноваційні технології, як інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до навколишнього світу.

Впродовж року в закладі освіти проводяться:

 • класні години щодо профілактики шкідливих звичок;
 • бесіди щодо формування здорового способу життя;

Класні керівники були у постійній співпраці з батьками. Постійно тримаються на контролі питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, попередження правопорушень, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період.

З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання.

На базі закладу освіти проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи із використанням спеціальних карток, малюнків, таблиць, книжок екологічного змісту.

У закладі освіти учні набувають екологічних знань у процесі вивчення природознавства, біології, географії, хімії, фізики та інших дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, суспільно-корисної праці з охорони природи свого краю.

Екологічну освіту учні здобувають не лише теоретично. З метою формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованого на розвиток інтелекту, творчої та ділової активності, життєвої позиції з питань екологічного виховання на учні приймають участь у конкурсах екологічного спрямування.

Під час проведення Дня Землі, були проведені різноманітні заходи: засідання у форматі круглого столу «Збережемо природу разом», бесіда

«Матінка-Земля», виставка учнівських робіт з екологічних питань, захист дослідницьких проектів «Енергозбереження – вимога часу», «Зміни клімату: причини та наслідки», бібліотечні години «Клімат змінюється! Час діяти разом!»

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно- гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із найважливішиху роботі навчального закладу. Кожним класним керівником розроблено комплект бесід із безпеки життєдіяльності для свого класу. Бесіди на навчальний рік було складено відповідно до поданих тем:

 • Безпека в побуті (опіки, отруєння, безпека з вогнем, побутова хімія іт.д.).
 • Безпека на ігрових, спортмайданчиках (рухливі ігри, спортінвентар).
 • Безпека перебування в школі.
 • Безпека перебування біля водоймищ.
 • Дорожньо-транспортний травматизм.
 • Пожежна безпека.
 • Електротравматизм та його попередження.
 • Безпека в надзвичайних ситуаціях.
 • Безпека праці.
 • Особиста гігієна та здоровий спосіб життя.
 • Надання першої долікарської допомоги.
 • Життя людини – найдорожча цінність (попередження суїцидальної поведінки дітей).

Дані бесіди сплановано   також   у планах класного керівника.

Перед канікулами проводиться комплексна бесіда з безпеки життєдіяльності. Класні керівники проводить цю бесіду в останній день перед канікулами. На відповідних сторінках класного журналу, ведеться облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.

Позапланові бесіди проводиться класними керівниками тоді, коли видано наказ по закладу освіти, відповідно до якого й необхідно провести дану бесіду. У закладі освіти проводиться системний і постійний контроль за проведенням зазначених бесід та інструктажів.

З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед дітей, прищеплення навичок безпечної поведінки на дорозі, запобігання випадків травмування дітей в автопригодах під час руху в закладі освіти був проведений Єдиний національний урок « Безпечна дорога додому ».

Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на морально-правову освіту учнів. Робота правового виховання учнів проводиться згідно з річним планом, планом спільної роботи Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 117 » Дніпровської міської ради та Дніпропетровського ВП ГУНП з питань профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень дітей та учнівської молоді, запобігання дитячої бездоглядності, вдосконалення форм і методів правового виховання на 2020- 2021 навчальний рік .

 

VІ. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Дотримання протиепідемічних заходів

 

З метою недопущення поширення коронавірусної хвороби в КЗО «СЗШ №117» розроблені та впроваджувалися протягом 2020-2021 навчального року протиепідемічні заходи. Робота з цього питання в закладі освіти організована відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2021 № 50 та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 № 4. В КЗО «СЗШ №117» визначені протиепідемічні заходи, обов’язкові до виконання всіма учасниками освітнього процесу, призначені відповідальні особи за здійснення контролю за дотриманням зазначених заходів, розроблені маршрути руху здобувачів освіти по закладу, визначені окремі входи, розроблено і дотримується алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти та працівників, відпрацьовані графіки харчування та схеми розміщення учнів у обідній залі під час організації харчування. За класами закріплено окремі навчальні кабінети, 3-4 класи навчались у підзміну з 12.00 год.

Від початку дії протиепідемічних заходів особлива увага в закладі була спрямована на відпрацювання та чітке дотримання таких:

 • щоденний контроль температури тіла працівників та відвідувачів закладу з подальшою реєстрацію результатів температурного скринінгу в спеціальному журналі;
 • використання індивідуальних засобів захисту працівниками, наявність відповідного запасу захисних масок (систематично перевірялося відповідальною особою);
 • організація на входах до закладу місць для обробки рук антисептичними засобами, організація місць для централізованого збору використаних засобів захисту, забезпеченість дезінфікуючими засобами навчальних кабінетів;
 • забезпечення наявності у санітарних кімнатах рідкого мила;
 • проведення у кінці робочого дня очищення і дезінфекції поверхонь (проводиться з дотриманням графіків);
 • провітрювання навчальних кабінетів протягом 10 хвилин після кожного навчального заняття;
 • організація харчування згідно з вимогами, визначеними у Постанові головного державного санітарного лікаря, питного режиму.

Окремим напрямком в роботі по дотриманню протиепідемічних заходів була та залишається організація направлення класів, в яких мали місце контакти з особами, хворими на коронавірусну хворобу, на самоізоляцію. За 2020-2021 навчальний рік в закладі 1 клас було направлено на самоізоляцію. Протягом цього часу учні навчались дистанційно. Своєчасно проводилися огляди дітей та профілактичні бесіди.Протягом навчального року було перевірено питання дистанційного навчання та дотримання протиепідемічних заходів у закладі представниками управління освіти    департаменту  гуманітарної  політики та  фахівцями Держпродспоживслужби.

                               Протидія булінгу

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018р. № 2657-VІІІ, наказу Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», річного плану роботи КЗО «СЗШ №117», наказу по закладу «Про організацію виховної роботи та створення безпечного освітнього середовища у 2020/2021 навчальному році» з метою недопущення випадків булінгу серед учнів, створення безпечного освітнього середовища, вивчення групових процесів і взаємостосунків підлітків в класних колективах проводилася робота щодо профілактики насильства, булінгу в 2020/2021 навчальному році.

Всі учасники освітнього процесу ознайомлені з алгоритмом розгляду випадків булінгу, планом роботи щодо недопущення випадків булінгу, правилами поведінки для здобувачів освіти, всім роз’яснено про відповідальність осіб, які причетні до вчинення булінгу (класні куточки). Вся необхідна інформація по даному питанню також оприлюднена на офіційному веб-сайті закладу освіти.Питання профілактики булінгу, розбудови безпечного освітнього середовища розглядалося на педагогічній раді. Протягом січня-лютого 2021 р. заплановано та проведено заходи, які сприяли педагогічній просвіті батьків в частині протидії насильству, а також надано практичні поради класним керівникам, як розпізнати булінг та не допустити його проявів в класних колективах.

 

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Мерія нашого міста, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради створює умови для комфортного та безпечного перебування дітей у закладі. Діти нашого закладу отримували учнівські квитки, які дають змогу мати пільги на проїзд у громадському транспорті. Протягом навчального року департаментом гуманітарної політики наш заклад забезпечено дезінфікуючими засобами ( антибактеріальне рідке мило, санітайзери, деззасоби для обробки поверхонь, пакети для сміття), масками. Для навчальної діяльності отримано дидактичний матеріал ( глобус, карта світу, ваги, моделі геометричних фігур, механічних годинників, календар тощо). За бюджетні кошти надійшло 2 ноутбуки, парти для перших класів, дидактичні матеріал (НУШ). Перезаряджено вогнегасники.   Ліквідовано   аварійні   ситуації     в      системі водопостачання, електропостачання. Промито систему опалення. Здійснюються лабораторні дослідження   води,   повітря.      Дітей    і        працівників     закладу  забезпечують бутильованою питною водою. Надається сучасне обладнання на харчоблок. Педагогічний колектив, учнівська і батьківська громадськість вдячні засновнику за значний обсяг системної роботи щодо створення безпечного, комфортного та якісного        освітнього    середовища    у       нашому   закладі.  Завдяки      батьківській благодійній допомозі були виконані ремонтні роботи в класних кімнатах та замінені   розбиті  скопакети    у бічних         дверях   аварійного         виходу, також проводиться систематична закупівля ламп для якісного освітлення класних кімнат, коридорів та спортивної зали, здійснюється благоустрій прилеглої шкільної території (закупівля бензину для газонокосарки).

Велика подяка батькам за надані матеріали та матеріальні цінності, допомогу у виконанні ремонтних робіт.

 

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

 

Відповідно до Рішення Дніпровської міської ради від 21.10.2020 №13/62«Про затвердження Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки», з метою реалізації заходів соціального захисту, забезпечення здобувачів освіти безкоштовним харчуванням у закладі протягом 2020/2021 навчального року було організовано надання безоплатного одноразового харчування здобувачам освіти 1-4 класів та безоплатного харчування для учнів, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (з числа учнів 1-11 класів), за рахунок міського бюджету.

Протягом року безоплатне одноразове харчування в розмірі 100% від вартості було надано всім здобувачам освіти із числа дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за заявою батьків (або осіб, які їх замінюють) та наявністю відповідних документів, які підтверджують статус дітей. Також забезпечено вихованців груп продовженого дня безоплатним харчуванням у розмірі 100% від вартості – 3 дітей, 50% - 4 дитини від загальної чисельності групи за списком за рішенням педагогічної ради закладу.

Безоплатним харчуванням у 2020/2021 навчальному році охоплено здобувачів освіти таких категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з багатодітних та малозабезпечених родин,діти учасників АТО/ООС, діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС, дитина з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивному класі, діти з числа внутрішньо переміщених осіб.

В закладі навчається 5 дітей, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усіх було охоплено пільговим харчуванням протягом року. З числа дітей з багатодітних родин 32 учнів охоплено харчуванням, всього в закладі в навчальному році було від 29 до 32 учнів даної категорії (враховуючи терміни дій посвідчень). Всім учням з малозабезпечених родин протягом року при поновленні документів своєчасно надавалося пільгове харчування.

Всього 55 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, було охоплено безоплатним одноразовим харчуванням протягом 2020/2021 навчального року. З числа учнів 1-4 класів безкоштовне гаряче харчування протягом року надано 225 учням.

Протягом року відповідальним за облік безкоштовного харчування проводилися перевірки обліку надання пільг у жовтні 2020 р., грудні-січні 2021 р.,       березні   2021   р.,   червні   2021   р.   Перевірки  здійснювалися   шляхом співставлення   щотижневих   звітів   та   актів   наданих   послуг   з   розділом відвідування в класних журналах.

З метою контролю за якістю харчових продуктів та готової продукції у закладі створено бракеражну комісію.

Протягом навчального року діяв оновлений графік відвідування їдальні з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, затверджених Постановою головного державного санітарного лікаря № 50 ( не більше 4 осіб за столом з дотриманням відстані між столами).

Працівники харчоблоку були забезпечені засобами індивідуального захисту, здійснювався щоденний температурний скринінг. Щоденне меню складалось на основі Орієнтовного меню, складеного з урахуванням побажань дітей та їх батьків, погодженого в управлінні Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Працівники харчоблоку відповідально і старанно виконували свою роботу, намагались врахувати всі побажання дітей та батьків, своєчасно реагували на зауваження.

Тож можна зробити висновок, що робота з організації харчування здобувачів освіти закладу та контролю велась на належному рівні.

 

ІX. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», річного плану роботи КЗО «СЗШ №117», наказу по закладу

«Про   організацію   виховної   роботи   та   створення   безпечного   освітнього середовища у 2020/2021 навчальному році» протягом 2020/2021 навчального року в закладі здійснювалася системна робота по забезпеченню соціального- педагогічного супроводу та соціального захисту здобувачів освіти.

В закладі розроблена система роботи, яка забезпечує здійснення соціального захисту здобувачів освіти, міжвідомчої взаємодії КЗО «СЗШ №117» та органів виконавчої влади, управління-служби, центру соціальних служб, сектору ювенальної превенції. Для забезпечення соціально-педагогічного супроводу в закладі:

 • проводився облік дітей, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки, поновлено соціальний паспорту закладу (вересень, січень, травень);
 • проводилась робота щодо виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або мають загрозу виникнення таких обставин, направлення повідомлень про такі ситуації;
 • здійснювався моніторинг комфортності освітнього середовища, виявлення дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги, виявляють негативну поведінку;
 • організовано роботи щодо надання пільг дітям соціальних категорій згідно з чинним законодавством;

-налагоджена співпраця з Національною поліцією в рамках міської довгострокової програми «Школа і поліція», проведення профілактичної роботи сумісно зі шкільним офіцером;

 • проводилась робота щодо профілактики конфліктних ситуацій, булінгу, насильства у учнівському середовищі;
 • здійснювались заходи щодо профілактики вживання наркотичних, психотропних речовин, асоціальної та протиправної поведінки.

Основним інструментом соціально-педагогічного супроводу є рання діагностика, виявлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, підвищеної педагогічної уваги. В 2020/2021 навчальному році систематично поновлювалися списки таких дітей.

У вересні 2020, січні 2021 року складено соціальні паспорти класів закладу, сформовано банк даних дітей пільгових категорій, в наявності копії підтверджуючих документів всіх дітей. За заявами батьків та осіб, що їх замінюють, своєчасно та в повному обсязі надавалися пільги згідно з чинним законодавством.

Фактична чисельність дітей пільгових категорій протягом року:

 • дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування – 5 осіб (1 дитина- сирота і 4 дитини позбавлені батьківського піклування);
 • дітей з багатодітних родин – 32;
 • діти з малозабезпечених родин – 4, 3 родини;
 • дітей з інвалідністю – 5;
 • дітей внутрішньо переміщених осіб – 3;
 • дітей, постраждалих від ЧАЕС – 2;
 • дітей учасників АТО/ООС – 8.

Окремою категорію дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Протягом року всі діти були забезпечені підручниками в повному обсязі, єдиними учнівськими квитками, безоплатним одноразовим харчуванням. Крім того, всі діти-сироти та позбавлені батьківського піклування згідно з графіком, враховуючи санітарно-гігієнічні норми, один раз на рік забезпечуються шкільною та спортивною формами.

У 2020/2021 навчальному році традиційно продовжилася превентивна робота у тісній взаємодії з Національною поліцією, управлінням-службою у справах дітей, органами виконавчої влади. Протягом року за участі шкільного офіцера поліції проведено інтерактивні лекції в кожному класі за темами:

 • «Протидія булінгу в освітньому середовищ»
 • «Профілактика негативних явищ вживання психотропних, наркотичних речовин»
 • «Адміністративна та кримінальна відповідальність, що таке хуліганство»
 • «Права та обов’язки учня»
 • «Безпечна дорога додому»
 • «Безпека в Інтернеті» тощо

Додатково проведено виховну та профілактичну роботу в 5-А, 5-Б та 9 класах.

Класні керівники залучали дітей до позакласної діяльності, контролювали рівень успішності, відвідування учнів. Велика увага протягом року приділялася учням, які опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 01.06.2021 року таких по закладу 2 дітей (1родина). Варто зазначити, що у 2020/2021 навчальному році також були направлені повідомлення щодо загрози виникнення складних життєвих обставин в родинах інших дітей до управління служби у справах дітей. Тож робота щодо підтримки та соціального захисту дітей велась у закладі на належному рівні.Важливим для нас є партнерство з батьками. Живе спілкування, термінове і якісне вирішення проблем і питань – невід’ємна частина забезпечення комфортного перебування дитини у закладі. Багато питань вирішують якісно безпосередньо класні керівники. Аналіз звернень показав, що протягом 2020/2021 навчального року було 12 звернень стосовно проблемних питань від 9 осіб.

Переконана, що ми усвідомлюємо спорідненість завдань, необхідність спільних дій, спрямованих на встановлення атмосфери довіри, спрямування зусиль на розбудову сучасного освітнього простору.Згідно з положеннями Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу ми поділяємо погляди щодо відповідальності за навчання, виховання , розвиток і збереження здоров’я дітей,прагнемо забезпечити конструктивність позицій та оптимальний результат своєї співпраці.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            Дякую за увагу!

 

Прошу проголосувати в чаті: якою Ви вважаєте роботу директора КЗО «СЗШ №117» Мусієнко Т.Я.:

 • Задовільною
 • Незадовільною

 

                                    

 

                                  ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

                                                        Звіт директора

                                           Комунального закладу освіти

                                           «Середня загальноосвітня школа № 117»

                                              Дніпровської міської ради   

                                                                                     про  проведену роботу  в  2019 / 2020 н.р. 

 

17.07.2020 р.

          Дух школи, її кращі традиції та здобутки, визначають педагогічний колектив та її вихованці. Провідною фігурою в реалізації завдань, безперечно виступає вчитель, який зобов’язаний втілювати в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота директора і колективу – нероздільні. Всі здобутки та недоліки – спільні.

   На виконання п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, з метою подальшого утвердження відкритої демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік.

    У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор закладу освіти, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, діючим законодавством України, зокрема, Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Про основні засади мовної політики в Україні» та іншими чинними нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У 2019-2020  навчальному році до керівного складу закладу входили:

Мусієнко Т.Я. – директор школи;

Гатило О.Л. – заступник директора школи з навчально-виховної  роботи (вакансія з 27.09.2019р.)

Солод М.В. – заступник директора школи з виховної роботи;

Заступники  директора  виконували  свою  роботу  відповідно  до  посадових обов’язків,  затверджених    директором    школи,  якими  регулювалася  їх безпосередня управлінська діяльність.

 

 1. Загальна інформація про школу. 

         КЗО «СЗШ №117»  є комунальною   власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1962 році.  У 2019/2020 навчальному році працювало 28 педагогічних працівників  та  13 працівників з числа молодшого технічного персоналу. Навчання завершило 464 здобувачів освіти у 18 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить  25,8 здобувачів освіти. Перший клас закладу освіти закінчили 52 здобувачі освіти.

 

 2. Кадрове забезпечення.

         У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Наразі є вакансії – заступника директора з навчально-виховної роботи та асистента вчителя. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи освоїли комп’ютерну грамотність, володіють навичками роботи з мультимедійними пристроями та Смарт-дошкою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується для не лише для адміністративної роботи, а й якісно-нових, цікавих уроків біології, географії, математики. Адже перспектива  в  освіті  така,  що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

         По якісному складу педагогічних працівників, в нашій школі працюють 19 педагогів вищої кваліфікаційної категорії (68%), 2 педагоги першої кваліфікаційної категорії, 2 учителі другої категорії та 3 спеціалісти. Вищу освіту мають 24 педагоги. Звання  «Учитель-методист»  - 12 педагогів,  «Старший  учитель»  -  2 педагоги.

         Курсову перепідготовку у 2019-2020 навчальному році на базі Дніпровської академії неперервної освіти пройшли учителі Таран М.Г., Мусієнко Т.Я., Солод М.В., Жарикова О.Л., Нальота В.І., Коваль В.О., Усіченко О.В., Рогожа І.В., Королькова Н.В., Кузнєцова О.І., Плаксій Н.М.

         Багато педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси на базі ДАНО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально-методичних платформах (сайти На Урок, EdEra, Prometheus, Всеосвіта, Dinternal Education). Особливо активним періодом проходження курсової онлайн-перепідготовки був період під час карантину. Педагогічні працівники пройшли курсову перепідготовку за різними напрямками та темами.

         За результатами атестації присвоєно педагогічне звання «Педагог-організатор-методист» педагогу-організатору Таран М.Г., першу кваліфікаційну категорію – учителю англійської мови Биковій М.С., другу кваліфікаційну категорію – учителю біології Гридіній С.А. та вчителю початкових класів Табакар В.А., вищу кваліфікаційну категорію – учителю фізичної культури Плаксій Н.М., відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - учитель географії Руденко Л.І. та вчитель початкових класів Стадник О.О., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - вчитель математики Коноваленко Н.Д., відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - учителі початкових класів Кузнєцова О.І. та Королькова Н.В.

 

 3. Методична робота.

         У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над  методичною  проблемою  школи  «Компетентнісний  підхід  та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору». Головною метою було забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання  і  виховання,  які  ґрунтуються  на  загальнолюдських  цінностях  та принципах  науковості,  полікультурності,      єдності  навчання  і  виховання  на засадах  гуманізму,  демократії,  громадянської  свідомості,  взаємоповаги  між націями і народами, на інтересах людини, родини, суспільства та держави. 

У  навчальному  закладі  функціонує  2  комп’ютерних  класи.  Учасники освітнього процесу мають доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Право на користування  технікою  мають  усі  педагогічні  працівники  під  контролем  особи, яка відповідає за кабінет.

Школа має свій веб-сайт. На шкільному веб-сайті представлена управлінська діяльність,  фінансова  документація,  навчальна  та  виховна  робота.  Контент  веб-сайту постійно оновлюється.

        Основні напрямки  методичної роботи:

-         Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного  колективу;

-         Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-   методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

-         Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

-         Залучення до науково-дослідницької  та  експериментальної  діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

-         Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

         У школі працювали творчі групи:

-         учителів початкових класів (голова Королькова Н.В.);

-         учителів старшої ланки (голова Коноваленко Н.Д.).

-         класних керівників (голова Жарикова О.Л.).

          Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи із проблем, що досліджують, зросла їх педагогічна майстерність.

          Педагоги школи  широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.

          Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 

 4. Навчальна діяльність учнів.

         Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням.

    Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років.  Індивідуальне навчання в школі організовано для 1 учениці (3-А  клас –    Юцова Ю.). За інклюзивною формою навчалась учениця 3-А класу Дрига Богдана.

         У зв’язку із запровадженням карантинного режиму в Україні з 12 березня по 29 травня навчальні заняття у школі проводились дистанційно. Учителі за допомогою дистанційних технологій щодня надавали здобувачам освіти навчальний матеріал відповідно до вимог навчальних програм та раніше розробленого календарно-тематичного планування. При цьому були задіяні Viber, Whatsаp, Skype як ресурси для проведення дистанційного навчання.  А також інтернет-платформи Zoom, Google Classroom для проведення навчальних занять дистанційно.

     Протягом навчального року  у  середній  загальноосвітній  школі  навчалося  464 здобувачі освіти. З них: 

І ступінь   – 8 класів –  205 учнів;

ІІ ступінь   – 8 класів – 202  учні;

ІІІ ступінь   – 2 класи – 57 учнів.

    Також функціонувала 1 група продовженого дня, у якій перебували 30 учнів 1-х класів.

    У  2019-2020  н.р.  всі  учні  старшої  школи  були  охоплені  профільним навчанням, а саме української філології. Свідоцтва  про  здобуття базової середньої освіти  звичайного  зразка  отримали  23 здобувачі освіти.

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020р. № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році» здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.

Результати районних предметних  олімпіад та інтерактивних конкурсів:

43 здобувачі  освіти  брали  участь  у  І    етапі  Всеукраїнських  учнівських

олімпіад з базових дисциплін. На ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з

базових дисциплін   школу представила команда із 18 учнів, які зайняли призові

місця:

Вороненко Юлія, ІІ місце, англійська мова (педагог Жарикова О.Л.);

Сухановська Єлизавета, ІІІ місце, англійська мова (педагог Жарикова О.Л.);

Мусієнко Злата, ІІ місце, українська мова (Калашник Г.П.);

Добрянська Віринея, ІІ місце, українська мова (педагог Калашник Г.П.);

Кожем’яка Марина, ІІ місце, українська мова (педагог Калашник Г.П.);

Безуглий Владислав, ІІІ місце, математика (педагог Клековкіка Л.М.)

Галій Ангеліна, ІІІ місце, хімія (педагог Усіченко О.В.);

Сухановська Єлизавета, ІІІ місце, біологія (педагог Гридіна С.А.);

Шкиптань Антон, ІІІ місце, географія (педагог Руденко Л.І.);

Добрянська Віринея, І місце, ОТМ (педагог Рогожа І.В.);

Мусієнко Злата, ІІ місце, ОТМ (педагог Рогожа І.В.);

Добрянська Марія-Магдалина, ІІ місце, музичне мистецтво (Куртакова В.М.).

 

 

 

5.  НУШ: Нова Українська Школа.

    У  2019-2020  навчальному  році  у  всіх  навчальних  закладах  України

продовжено    запровадження  навчання  згідно  правил  Нової  Української  Школи. 

     Концепція НУШ  - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним  у  ХХІ  столітті  –  випустити  з  школи  всебічно  розвинену, здатну  до  критичного  мислення  цілісну  особистість;  інноватора,  здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

    Для  організації  освітнього  середовища  НУШ  у  2019  році, як і у 2018 році класи  були  забезпеченні всім необхідним дидактичним, навчально-методичним, ігровим та інтерактивним матеріалом, який був придбаний за бюджетні кошти та наданий департаментом гуманітарної політики.

 

 6. Виховна та позакласна робота.  

    Виховна робота у 2019-2020 навчальному році була побудована на формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

    У роботі з учнями педагогічні працівники школи спиралися на основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2015 року №344/2019), та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

- виховання патріотизму

- громадянське виховання

 -превентивне виховання

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

   Серед основних завдань — це національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, національних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

   В 2019-2020 навчального року особливу увагу приділяли національному та патріотичному вихованню, в план виховної роботи були включені заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а також заходи з реалізації завдань, висунутих у методичних рекомендаціях МОН щодо деяких питань виховної роботи в школах; наказ МОН від 25.08.2018 № 337  Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах  на  2018 – 2020 роки). 

   Згідно пріоритетних напрямків виховної роботи було проведено заходи щодо:

- поглиблення знання учнів про ключові події ХХ та ХХІ столітть, політичних, громадських, військових, культурних діячів, які були визначними для українського державотворення;

- актуалізація серед учителів та учнів ідеї соборності та суверенності держави – головних передумов розвитку незалежної України;

- формування та розвиток різні види вмінь, навичок, які мають стати фундаментом формування громадянської, історичної та національної свідомості школярів;

- активізація пізнавального інтересу учнів до засадничих державотворчих подій історії України ХХ-ХХІ столітть;

- сприяння розвитку всіх видів інтелекту (академічного, практичного, креативного, емоційного й соціального) як умови всебічного розвитку особистості, її самореалізації;

- формування активної громадянської позиції учнів і почуття патріотизму.

  Протягом 2019-2020 навчального року пріоритетними для учнів початкових класів були активні методи, які спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш доцільними є такі форми діяльності: гра-мандрівка («Подорож містами України»), екскурсія («Духовні місця краю»), ігрова вправа, колективне творче панно («Моя Батьківщина»), бесіда, усний журнал («Ми – українці»); Заплановано проведення гри-мандрівкі, екскурсії, уявної подорожі по Україні; ознайомлення з кордонами країни: Україна – Європейська країна.

   Складовою позакласної виховної роботи в поточному навчальному році стала підготовка і презентація проектів патріотичного змісту, як наприклад: написання творів про земляків, які прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, вітальних листівок захисникам Батьківщини.

   Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з ними були обрані такі форми роботи: зустріч, просвітницький тренінг,  родинна вітальня, колективна творча справа (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та ін.), проект, колаж,  пошукова гра, художня галерея.

   Для старшокласникі проведено заходи просвітницького характеру із залученням фахівців даної проблематики, громадських і політичних діячів: семінари, круглі столи, лекції-презентації на тему першої незалежності та Соборності України. Наприклад, «Твоєю силою, волею, словом…», «Незалежність починається з тебе», «Без Соборності немає незалежності», «Разом з власної волі з 1919-го», «Українська революція та перша незалежність», «Злилися воєдино однині…»; ділові ігри, вікторини, диспути, брейн-ринги, обговорення, ток-шоу «Єднання заради Незалежності»; відео-уроки з подальшим обговоренням «Шлях до незалежності», «Разом з власної волі з 1919-го»; екскурсії (в тому числі віртуальні) до музеїв, місць пам’яті, пов’язаних із подіями Української революції, бібліотек; відвідання тематичних виставок; конкурси наукових проектів, регіональних і краєзнавчих презентацій з історії української державності «У боротьбі за незалежність».

   Звернення до подій минулого та сьогодення було доцільним завдяки використанню літературної спадщини українських письменників:

Т. Шевченка, Лесі Українки, Ю.Федьковича, В. Барки, У. Самчука,

В. Сосюри, О. Гончара, О. Довженка, П. Загребельного, В. Симоненка,

Л. Костенко, В. Стуса та інших.

   Глибокий аналіз подій, учинків героїв їх творів сприяв формуванню важливого розуміння того, що упродовж історії людства українці, як і інші народи, безпосередньо брали участь у виробленні системи загальнолюдських цінностей, збагачували світову мистецьку скарбницю. Таке розуміння історичного процесу гартувативало гордість за свій народ, а отже, формувало патріотичну особистість.

    Одним із виховних завдань в 2019-2020 навчальному році є національно-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби. У зв’язку з цим було активізовано профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України.

    Головними завданнями роботи школи з сім'єю в 2019-2020 навчальному році було (сімейне виховання) : пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків; організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних дня організації діяльності дитини вдома; гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги – батьки». Було осучаснино тематику та форми  проведення батьківських всеобучів.  Було проведено цілеспрямовану роботу у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

    Головним у діяльності класних керівників було превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Концепції превентивного виховання дітей і молоді. Особливої уваги було приділено питанням, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

    Актуальним також в 2019-2020 навчальному  було питання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді. Здоров’язбереження як вектор інноваційної стратегії виховання обумовлюється тим, що сучасна система освіти стає пріоритетним напрямом реалізації державної політики по зміцненню і збереженню здоров’я підростаючого покоління, створенню здоров’язбережувального середовища. Цілеспрямований, системний, комплексний, діяльнісний, синергетичний підходи до вирішення проблем здоров’я підростаючого покоління, превентивного виховання, розбудови здоров’язбережувального середовища сприятимуть створенню  необхідних умов для  всебічного й гармонійного розвитку особистості, для життя в нових економічних умовах.

    Також основною складовою частиною виховної роботи було шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Самоврядування в має стати для учнів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.

   Ефективність виховної діяльності школи залежить і від активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер.

   При плануванні превентивної роботи класним керівника взяли до уваги інформацію, яка характеризує соціологічний портрет сучасної дитини.

   Зусилля педагогів були спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

    Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства  є  проведення належного сімейного виховання,  відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету,  підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

   Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

    Цілеспрямована робота проводилася щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

  Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2014 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2014 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2017 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2019 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2017-2020 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2015 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2020 року".

   Беручи до уваги наказ Міністерства від 03.08.2018 № 888«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2020 року», пріоритетними в роботі школи із означеної проблеми було :

 • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;
 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;
 • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;
 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;
 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

   Велику увагу приділяли учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Класним керівники школи здійснювали:

 • внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника;
 • інформували служби у справах дітей,
 • здійснювали психолого-педагогічний супровід таких дітей;
 • контролювали відвідування ними навчальних занять та якість навчання;
 • активно залучали до громадської та гурткової роботи тощо.

   З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в школі проваджували впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  від 22 травня 2018 року, протокол № 2).

 

 12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота  з  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності,  виробничої  санітарії, профілактики  травматизму  дітей  у  побуті  та  під  час  освітнього  процесу визначається  у  діяльності  педколективу  як  одна  із  пріоритетних  і  проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організацій  навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

   На  початку  навчального  року,  напередодні  канікул  та  святкових  днів проводяться  інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  серед  учнів,  відпрацьована програма  вступного  інструктажу.  Регулярно  відбуваються  цільові  інструктажі  з учнями  перед  екскурсіями,  походами,  спортивними  змаганнями.  У  школі  в наявності  необхідні  журнали  з  реєстрації  всіх  видів  інструктажів  з  питань охорони  праці.  Кожна  класна  кімната,  кабінет,  спортзал  має необхідний  перелік  документації  з  питань  безпеки  життєдіяльності.  Також  у приміщеннях  школи  розміщено  кілька  стендів  по  безпечній  поведінці.  Питання охорони  праці  та  попередження  травматизму  неодноразово  обговорювалися  на нарадах при директорові.

   Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі  здійснюється  належна  робота  щодо  попередження  нещасних  випадків, створення  безпечних  умов  навчання.  Разом  з  тим  залишаються  високими показники  травматизму  дітей  на  уроках  фізкультури,  перервах.  В  школі розроблено  низку  заходів,  щодо  попередження  травматизму  учнів,  проведена відповідна  робота  з  учителями.  Причини  виникнення  травм  з’ясовуються, аналізуються,  відповідно  до  цього  складаються  акти  та  проводяться профілактичні заходи.

   У  2019/2020 н.р. серед  учнів  і  працівників не було зафіксовано жодної травми.

13. Фінансово-господарська діяльність.

    Будівля школи прийнята в експлуатацію 1962  році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи здійснювався ремонт  та оновлення навчальних кабінетів, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку.

    Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.  В 2019/2020 навчальному  році облаштовано ресурсну кімнату.

      Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Систематично за  потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

14. Управлінська діяльність. 

      Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

     У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

       Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи  використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

          Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою наближений до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.